044 – Hackspettar (Woodpeckers)

Spillkråka (Dryocopus martius; Black woodpecker)
Gröngöling (Picus viridis; European green woodpecker)
Större hackspett (Dendrocopos major; Great spotted woodpecker)
Mindre hackspett (Dryobates minor; Lesser spotted woodpecker)