022 – Hökar (Hawks)

Sparvhök (Accipiter nisus; Eurasian sparrowhawk)
Sparvhök (Accipiter nisus; Eurasian sparrowhawk)