052 – Sångare (Old World warblers)

Trädgårdssångare (Sylvia borin; Garden warbler)
Svarthätta (Sylvia atricapilla; Eurasian blackcap)
Ärtsångare (Sylvia curruca; Lesser whitethroat)
Törnsångare (Sylvia communis; Common whitethroat)
Sävsångare (Acrocephalus schoenobaenus; Sedge warbler)
Lövsångare (Phylloscopus trochilus; Willow warbler)
Grönsångare (Phylloscopus sibilatrix; Wood warbler)