032 – Måsar och trutar (Gulls)

Skrattmås (Chroicocephalus ridibundus; Black-headed gull)
Fiskmås (Larus canus; Common gull)
Gråtrut (Larus argentatus; European herring gull)
Havstrut (Larus marinus; Great black-backed gull)
Silltrut (Larus fuscus; Lesser black-backed gull)