047 – Piplärkor och Ärlor (Pipits and Wagtails)

Ängspiplärka (Anthus pratensis; Meadow pipit)

Svartsjö dämme, Färingsö, June, 2020

Bilder: https://photos.app.goo.gl/o9BBW9wFF6hFLzrK9
Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84ngspipl%C3%A4rka

Trädpiplärka (Anthus trivialis; Tree pipit)

Drakamöllan, Brösarp, Österlen, May, 2020

Bilder: https://photos.app.goo.gl/bcLzsfkwZXvg3mGC9
Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A4dpipl%C3%A4rka

Sädesärla (Motacilla alba; White wagtail)

Menhammarsviken, Ekerö, juni 2019

Bilder: https://photos.app.goo.gl/hn6SiQXWF8abn4H96
Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4des%C3%A4rla

Gulärla (Motacilla flava; Western yellow wagtail)

Svarsjö dämme, Färingsö, juni 2019

Bilder: https://photos.app.goo.gl/f7XD3Z2ETHUfqmDN9
Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Gul%C3%A4rla

Forsärla (Motacilla cinerea, Grey Wagtail)

Hallamölla waterfall, Brösarp, August, 2021.

Bilder: https://photos.app.goo.gl/zRmxzM9xhCEfQY3H8
Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Fors%C3%A4rla

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s