2019-06-29–07-13 Österlen, Skåne

Brantevik

Röd glada
Tornfalk
Ejder, guding
Ejder, Åda
Gravand
Gräsand
Storskrake
Gråhäger
Tamanka
Knölsvan
Grågås
Fasan
Storskarv
Småspov
Kärrsnäppa
Brushane, hona
Grönbena
Skogssnäppa
Strandskata
Flamningo
Gråtrut
Silltrut
Havstrut
Ung skrattmås
Ung fiskmås
Kentsk tärna
Trolig fisktärna
Råka
Gråkråka
Stare
Tamduva
Hussvala
Ladusvala
Koltrast, hona
Grönfink
Ung rödstjärt
Hämpling
Gulsparv
Blåmes
Talgoxe
Bofink
Gråsparv
Sädesärla
Steglits
Svarthätta
Törnsångare
Rosenfink
Lövsångare
Ärtsångare
Svartvit flugsnappare, hona
Näktergal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s